Yasal bilgi

1. TANIM VE KULLANIM KOŞULLARI

www.peugeot.com.tr sitesinin tüm içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımlar, bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan hakları içeren eserler de dahil olmak üzere yalnızca Automobiles Peugeot S.A. ve/veya Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.’ye (Bundan böyle “Peugeot” olarak adlandırılacaktır) ait olup, Peugeot’nun tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere mevcut ve yürürlüğe girecek tüm T.C. mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır. Yukarıda sayılan site içeriğindeki unsurların Peugeot’nun yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, üzerinde değişiklik yapılması, saklanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakledilmesi, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillere teşvik edilmesi, işbu fiillerin gerçekleştirilmesinin kolaylaştırılması yasaktır. Site'nin sayfalarının yazıcı çıktıları, kişisel kullanım amacıyla temin edilebilir.

 

2. ÜRÜN VE FİYAT BİLGİLERİ

Peugeot, web sitesi'nde yer alan Peugeot marka araçların her türlü fiyat, bilgi, resim, standart, opsiyonel, açıklama, haberler ile yetkili satıcıya tavsiye edilen satış fiyatlarının sadece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı ve işbu bilgilerin web sitesinin son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgiler olduğunu, bu fiyatların bir satış teklifi oluşturmadığını, Site içeriğinde belirtilen bilgilerin herhangi garanti ve/veya taahhüt oluşturmadığını beyan eder. Site kullanıcısı, hiçbir şekilde web sitesi'nde yer alan bilgilerin doğru olmadığını ve/veya bu bilgilere istinaden doğrudan veya dolaylı zarar gördüğünü beyan ederek Peugeot’dan hangi nam altında olursa olsun herhangi bir zarar talep etmeyeceğini kabul eder. Peugeot, site ile ilgili kuralları ve bilgileri, önceden haber vermeksizin değiştirme, silme veya iptal etme hakkına haizdir. İşbu değişiklikleri takip yükümlülüğü site kullanıcısına ait olup güncel bilgilerin temini için Peugeot yetkili satıcıları ve 0216 - 579 94 44 telefon ve sizin.sesiniz@peugeot.com mail adresinden Peugeot ile irtibata geçilmesi tavsiye edilmektedir.

 

3. GÜVENLİK

Peugeot, web sitesinin virüs ve virüs benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde gerekli her türlü önlemi almış bulunmaktadır. Kullanıcı, nihai güvenliğini sağlamak amacıyla, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda kullanıcı, Peugeot web sitesi'ne giriş yapması sebebiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından Peugeot’ya rücu etme hakkı olmaksızın tek başına sorumlu olduğunu kabul eder.

 

4. 2. EL

"Peugeot, otomobil ikinci el satış faaliyetini gerçekleştirmemektedir. İşbu sayfada belirtilen bilgiler, yetkili satıcı ağımızca iletilmiş olup web sitemizde bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Web sitemizin İkinci el araçlar” bölümde belirtilen ve Peugeot Yetkili Satıcılarınca satışı gerçekleştirilen 2.El araçların niteliklerinin ve işbu araçlara ilişkin diğer bilgilerin doğru olup olmadığı konusunda, Peugeot herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Ayrıca, bu bilgiler hangi nam altında olursa olsun herhangi bir garanti ve/veya taahhüt oluşturmamaktadır.

 

5. KİŞİSEL VERİLER, GİZLİLİK VE ELEKTRONİK İLETİ PRENSİPLERİ

Kişisel verilerin işlenmesi, iletilmesi ve elektronik ileti kullanımına ilişkin koşullar ile ticari elektronik iletilerin her türlü elektronik iletişim aracıyla tarafınıza gönderilmesine yönelik kabul beyanında bulunmakla, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca, her türlü ticari elektronik ileti gönderilmek suretiyle, tüm iletişim araçları ile tarafınızla iletişime geçilmesine muvafakat etmiş sayılırsınız. Platformlar kapsamında hangi verilerinizin bulunduğunu öğrenme, yanlış olan verilerinizin düzeltilmesini ve sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını her zaman ve hiçbir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bu taleplerinizi ücretsiz ve kolaylıkla ulaşabileceğiniz www.peugeot.com.tr üzerinden veya (0216) 579 94 44 no’lu telefondan iletebilirsiniz. Talebin ulaşmasını müteakip en geç üç iş günü içinde tarafınıza elektronik ileti gönderimi durdurulur.

Gerek web sitesi ve bu sitede dolduracağınız form gerekse Peugeot ve /veya yetkili satıcıları ile karşı karşıya geldiğiniz sair platformlarda aracılığıyla paylaşacağınız ve/veya hukuk ve mevzuat çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak edinilecek her türlü kişisel bilgi ve veri, Peugeot, tarafından işlenebilir ve saklanabilir olacaktır. Peugeot, kullanıcıya ait temin ettiği ve topladığı kişisel bilgilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur.

Peugeot, bu bilgileri, formu dolduran kullanıcıların taleplerine cevap vermek başta olmak üzere, pazarlama, pazar araştırması, mal ve hizmetler hakkında bilgilendirme yapılması, satış bilgilerinin ve satış sonrası süreçlerin ve müşteri memnuniyetinin takibi ile Peugeot ürün ve kampanyaları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve anketlere katılım ve kullanıcılara ulaşmak amacıyla saklayabilecek, işleyebilecek ve kullanabilecektir. Ayrıca, Peugeot, tüm kişisel verileriniz ile Peugeot ve Peugeot yetkili satıcıları ve yetkili servislerinde yapmış olduğunuz işlemlerle ilgili bilgilerinizi merkezi yurt dışında bulunan üretici firmaya ve/ veya kendi bünyesindeki diğer şirket gruplarına ve/veya yetkili satıcılarına ve/veya hizmet sağlayıcılarına (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) aynı amaçlar doğrultusunda iletebilecek olup; bu kişilerce yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için işlenebilecektir. İşbu Kişisel verilerin işlenmesi, iletilmesi ve elektronik ileti kullanımına ilişkin koşullar ile ticari elektronik iletilerin her türlü elektronik iletişim aracıyla tarafınıza gönderilmesine yönelik kabul beyanında bulunmakla kişisel verilerinizin bu şekilde paylaşılmasına da onay vermiş bulunmaktasınız.

İlgili kişi, her zaman için kendisiyle ilgili işlenen kişisel verileri öğrenme, bunları isteme, verinin muhtevasının eksik veya gerçeğe aykırı olması hallerinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde silinmesini, yok edilmesini veya aktarımının engellenmesini isteme hakkına sahiptir. İlgili kişi aynı zamanda talebi doğrultusunda yapılan işlemlerin, verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirilmesini de isteme hakkına sahiptir.

Resmi makamlar aracılığıyla, Peugeot’ya, kullanıcıya yönelik soruşturma amacıyla bilgi talep edilmesi ve/ veya kullanıcının Peugeot sistemlerinin çalışmasına engel olacak ve/veya işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının Peugeot tarafından tespiti halinde, Peugeot, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirme hakkına sahiptir

6. ÇEREZLER (COOKIES) VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Çerezler, web sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezeler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, web sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. (bundan sonra Peugeot olarak anılacaktır) kendi web sitelerinde çeşitli amaçlarla bu çerezleri kullanmaktadır. Oturum ve performans çerezleri, kullanıcının Peugeot web sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Fonksiyonel, reklam ve üçüncü taraf çerezleri ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, hem reklam ve üçüncü taraf ayarlarına hem de kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Oturum Çerezleri

Bu tür çerezler Peugeot sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Web sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, web sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve gerektiği yerde bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

Performans Çerezleri

Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının web sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, web sitesinin performansının arttırılması sağlanır.

Fonksiyonel Çerezler

Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin (Örn. model, donanım, şehir, yetkili satıcı vb.) hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş web özellikleri sağlanır.

Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri

Peugeot, web sitelerinde bazı fonksiyonları kullanma amacıyla, üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanılır (Örnek olarak; modellere ait bilgi ve konfigürasyon sayfalarındaki hareketleri takip eden yazılımların ve sosyal medya paylaşım araçlarının oluşturduğu çerezler). Web sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.

Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için www.allaboutcookies.org adresinden bilgi alabilirsiniz.

7. KULLANIM ŞARTLARI KABULÜ

“Web sitesi kullanım şartları”, Peugeot’nun kullanıcılarına sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Peugeot web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı Kullanım Şartları'nda yer alan hükümler ile açıklanan bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

 

8. YASAL UYGULAMALAR

Peugeot ile site kullanicilari arasinda ortaya çikabilecek ihtilaflarda, Peugeot’nun elektronik kayitlari delil olarak kabul edilecektir.Taraflar arasinda vuku bulacak her türlü ihtilafin çözümünde Istanbul Mahkemeleri ile Icra daireleri yetkili olacak ve Türkiye kanunlari uygulanacaktir.