SKIP TO CONTENT
ÖTV Muafiyetli Araç Satışları

 

GÖZ ALICI PEUGEOT DÜNYASINA ENGELSİZ ERİŞİM

 

 

Göz Alıcı Peugeot dünyasında hiçbir şey hayattan keyif almanıza engel olamaz. Hem engelliler hem de ÖTV’den muaf diğer sürücülerimiz Peugeot ile yola çıkmanın keyfini doya doya yaşasın diye özel olarak hazırlamış olduğumuz bu sayfada merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

ÖTV Muafiyetine Uygun Modeller

 

ÖTV muafiyeti uygulaması, 01 Şubat - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında Özel Tüketim Vergisi ve her türlü vergi dahil olacak şekilde ilgili yetkili satıcının satış fiyatını belirleyecek olması sebebiyle 1.591.200 ₺ bedeli altında kalan sınırlı sayıdaki PEUGEOT 308 1.2 PureTech 130hp EAT8 Allure ve GT modelleri, PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 130hp EAT8 Allure ve GT & 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Allure modelleri, PEUGEOT 408 1.2 PureTech 130hp EAT8 Allure modeli,  PEUGEOT 3008 1.2 PureTech 130hp EAT8 ACTIVE PRIME & 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 ACTIVE PRIME modelleri bakımından, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan 29330 sayılı Resmi Gazete'deki  Özel Tüketim Vergisi (-II-) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’ne uygun olarak alınan ve tebliğdeki şartları taşıyacak şekilde engellilik sağlık kurulu raporuna sahip müşterilerimizin, tebliğdeki diğer şartların da karşılanmasına bağlı olarak, satın alımında geçerli olacaktır.

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ NEDİR VE ENGELLİ BİREYLER NASIL ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli ürünlerin alımında veya kullanımında ödenen bir vergi türüdür. Otomobiller de bu vergi kapsamındadır. Ancak, Türkiye'de engelli bireylerin ve engelli yakınlarının ÖTV muafiyeti hakkı bulunmaktadır. Siz de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanarak bir Peugeot sahibi olmak istiyorsanız, konuyla ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz.

 

 

 
Daha Fazla Bilgi Alın
ENGELLİ SÜRÜCÜ BELGESİ NEDİR?
Engelli sürücü belgesi, normal sürücü belgesi almakta zorluk çeken veya bazı engellilik durumları nedeniyle normal sürücü belgesi alamayan bireyler için özel olarak düzenlenmiş bir sürücü belgesi türüdür. Bu sürücü belgesi, engelli bireylerin araç kullanma becerilerini geliştirerek günlük yaşamlarını daha bağımsız bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olmaktadır. Engelli sürücü belgesi, normal sürücü belgesi bazı farklılıklar içermektedir ve engelli bireylerin ihtiyaçlarına daha uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Engelli sürücü belgesi almak için bilmeniz gereken tüm detaylara buradan erişebilirsiniz. 
Daha Fazla Bilgi Alın

 

 

 

 
Bilgi Formu
 

 

ÖTV Muafiyetli Satışlar hakkında daha detaylı bilgi almak mı istiyorsunuz? Formumuzu doldurun, sizi hemen arayıp, bilgilendirelim.

 

 

 

 

 

 

 

ÖTV Muafiyeti ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 

 

ÖTV istisnasından yararlanmak için belirlenmiş bir süre var mıdır?

 

İstisnadan ilk seferde yararlanabilmek için belirlenmiş bir süre yoktur. Ancak, istisnadan yararlanarak adlarına bir araç tescil edilenlerin, ilk araç alımından itibaren 5 yıl süresince ÖTV ödemeden araç satın almaları veya ithal etmeleri mümkün değildir. 

 

ÖTV istisnalarından faydalanarak araç sahibi olmak için sağlık raporundaki engel oranı ne olmalıdır?

 

ÖTV istisnasından yararlanmak için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık raporunda engel oranı %90 ve üzeri, ÖTV indirimden faydalanmak için ise en az %40 olmalıdır. Ayrıca “ağır engelli” ya da “sürücü belgesi alabilir” ifadelerinin yer alması gerekmektedir.

 

Engelli yakınlarına ÖTV muafiyeti var mıdır?

 

ÖTV muafiyeti yalnızca engelli bireyin şahsına tanınmış bir haktır. Bu istisnadan yararlanmak isteyen kişilerin aracı mutlaka kendi üzerlerine almaları gerekmektedir.

 

ÖTV istisnasından faydalanarak hangi araçları satın alabilirim?

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan 29330 sayılı Resmi Gazete'deki  Özel Tüketim Vergisi (-II-) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’ne göre istisna motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken Özel Tüketim Vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedelin ₺1.591.200’nin altında olan binek araçlar ile 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip ticari araçlar için uygulanmaktadır.

 

Engelli kişi adına alınan araçları kimler kullanabilir?

 

Tam teşekküllü devlet hastanesinden verilmiş %90 ve üzeri engelli raporu olan kişi adına alınan aracı üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılabilir. Araç sahibi kendisi dışında 3 ismi daha araç ruhsatına işletebilir ve yalnızca bu isimler tarafından aracın kullanılmasına izin verilir. Ruhsatta ismi geçmeyen kişilerin; hastalık, doğum ve benzer acil durumlar dışında aracı kullanması durumunda ise aracın bağlanması ve ağır para cezaları ile karşılaşılması muhtemeldir.

%90’ın altında rapor derecesi bulunan araç sahiplerinde ise; araçta özel donanım varsa ve/fakat bu özel donanım takılırken aracın orijinal/teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmamışsa, yani özel donanım ilaveten takılmışsa; araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir.

 

Doğal Afet veya kaza sonucu aracın kullanılamaz hale gelmesi, hurdaya ayrılması durumunda yeni bir araç almak için ÖTV istisnası nasıl işler?

 

İstisnadan yararlanılarak ilk satın alınan aracın, deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılması halinde, bu aracın ilk satın alma tarihinden itibaren beş yıl geçmemiş olsa dahi - aynı koşullarla - bir başka aracın ilk satın almasında da ÖTV istisnasından yararlanılabilecektir.

 

ÖTV Muafiyetiyle Alınan Araç Satılabilir mi?

 

Engelli birey, aracını ÖTV muafiyetiyle satın aldıktan sonra 5 yıl içinde satması durumunda, daha önce muaf olduğu ÖTV'yi ödemekle yükümlü olur. Ayrıca, bu süre içinde ikinci kez ÖTV istisnasından yararlanarak araç alamaz.

Ancak, doğal afet veya kaza sonucu aracın kullanılamaz durumda olması ve hurdaya ayrılması durumunda, aracın ilk satın alınma tarihinden itibaren 5 yıl geçmemiş olsa bile, aynı koşullarla başka bir araca ÖTV muafiyetiyle sahip olma hakkı bulunur.

 

 

Engelli araç sahibinin vefat etmesi durumunda ÖTV istisnasından yararlanılarak satın alınmış aracın veraset yoluyla intikalinde ÖTV alınır mı?

 

ÖTV Kanunu'na göre, ilk satın alınmasında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz.  Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal ve/veya hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmez.


Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir.

 

Engellilere ait özel tertibatlı araçlarda MTV istisnası var mıdır?

 

Engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden istisna edilmiştir.

 

Sağlık raporunda belirtilen engellilik derecesi %90’dan az olanlar MTV istisnası uygulamasından yararlanabilirler mi?

 

İstisnadan faydalanabilmek için aşağıdaki belgelerin vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir;

  • Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu,

  • Kendi adına kayıt ve tescilli olan aracın engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olduğunu belirten Motorlu Araç Tescil Belgesi’nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği,

  • Teknik Belge ve Proje Raporu’nun aslı veya noter onaylı örneği,

  • Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu.

     

MTV istisnasından yararlanmak için başvurular nereye yapılmalıdır?

 

İstisnadan yararlanmak için, Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu ile gerekli olan diğer belgeler ilgili vergi dairesine ibraz edilmelidir.

 

MTV istisnası uygulaması otomatik vitesli araçlarda değişkenlik gösterir mi?

 

Sağlık raporunda sadece sol alt ayak veya bacakta engeli olduğu belirtilen malul ve engellilerin otomatik vitesli taşıtlarının başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın, kendi adına kayıt ve tescil edildiği tarihten itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden istisna olur.

 

Engelli araç sahiplerinin bilmesi gereken avantajlar ve önemli bilgiler nelerdir?

 

  • Belediyelere ait park alanlarından ücretsiz olarak faydalanılabilirsiniz.

  • Birçok alışveriş merkezinde engelli araçları için özel olarak ayrılmış, ücretsiz otopark alanları yer almaktadır.

  • Engelli kişiye ait araçların ödünç verilmesi kesinlikle mümkün değildir.

  • Bir engelli aracının 5 yıl içinde satılması durumunda ÖTV istisnası hakkı kaybedilir ve ödenmesi gerekir. 5 yılını tamamladıktan sonra ise herhangi bir ÖTV ödemesi yapılmadan satılabilir.