SKIP TO CONTENT
ÖTV Muafiyeti Nedir?

 

 

Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti

 

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ NEDİR VE ENGELLİ BİREYLER NASIL ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR?

 

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli ürünlerin alımında veya kullanımında ödenen bir vergi türüdür. Otomobiller de bu vergi kapsamındadır. Ancak, Türkiye'de engelli bireylerin ve engelli yakınlarının ÖTV muafiyeti hakkı bulunmaktadır. Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti, Engelli Sağlık Kurulu raporunda belirtilen engel oranına göre belirlenir. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre, engellilik derecesi %90 ve üzeri olan bireyler tarafından alınan otomobillerin beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmamaktadır. İstisna motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 1.591.200 TL’nin altında olan binek araçlar ile 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip ticari araçlar için uygulanmaktadır. Engellilik derecesi %90’ın altında olanların taşıt alımlarında ÖTV istisnasının uygulanması için bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılmış olması gerekmektedir. Engellilik derecesi %90'ın altında olanlarda, aranan şartları haiz olmak koşuluyla belli bir engellilik derecesine sahip olunması şartı aranmaz. Bu şekilde, engelli bireyler, ÖTV istisnası sayesinde daha kolay ve uygun maliyetle otomobil sahibi olabilirler. Bu düzenleme, engelli bireylerin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak ve toplumsal yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla yapılmıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

 

ÖTV MUAFİYETİ YA DA İNDİRİMİYLE ARAÇ SAHİBİ OLMAK İÇİN SAĞLIK RAPORUNDAKİ ENGEL ORANI NE OLMALIDIR?

 

ÖTV muafiyetinden yararlanmak için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık raporunda engel oranının %90 ve üzeri olması gerekmektedir. Engellilik derecesi %90’ın altında olanların taşıt alımlarında ÖTV istisnasının uygulanması için bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılmış olması ve kişinin bu tertibatla aracını kendisinin kullanmasına engel bir durumun olmadığı Engelli Sağlık Kurulu raporunda açıkça belirtilmiş olmalıdır. Aynı zamanda bu bireylerin B sınıfı bir ehliyet sahibi olması da gerekmektedir.

Engelli yakınlarına ÖTV muafiyeti var mıdır?

 

ÖTV indirimi yalnızca engelli bireyin şahsına tanınmış bir haktır. Bu indirimden yararlanmak isteyen kişilerin aracı mutlaka kendi üzerlerine almaları gerekmektedir.

Engel oranı %90 ve üzeri olan 18 yaşından küçük bireyler adına ÖTV Kanunu'nda belirtilen istisnadan yararlanarak araç satın alınabilir mi?

 

Engel oranı %90 ve üzerinde olan malul ve engellilerin yaşıyla ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Engellilik derecesi (tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) %90’ın üzerinde olan tüm engelliler tarafından ilk iktisap edilecek, yani ilk satın alınacak araçta ÖTV istisnasından yararlanmak mümkündür.

ÖTV istisnalarından faydalanabilmek adına araç seçerken dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan 29330 sayılı Resmi Gazete'deki  Özel Tüketim Vergisi (-II-) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’ne göre istisna motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 1.591.200 TL’nin altında olan binek araçlar ile 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip ticari araçlar için geçerlidir.

ŞEHİT YAKINLARI ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

 

07/09/2016 tarihinde Resmi gazetede yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 51 inci maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek 1’inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde sayılan kişilere ÖTV istisnası sağlanmıştır.

 

Bu kapsamda;

a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan,

b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden,

Hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabileceklerdir.

 

 

 

 
Bilgi Formu
 

 

ÖTV Muafiyetli Satışlar hakkında daha detaylı bilgi almak mı istiyorsunuz? Formumuzu doldurun, sizi hemen arayıp, bilgilendirelim.